Aurovibe home

Zwaar verkeer, heiwerkzaamheden, intrillen van damwanden, machines of aardschokken kunnen aanleiding geven tot trillingen in gebouwen. Deze trillingen kunnen leiden tot schade en/of hinder. In Nederland worden trillingen beoordeeld volgens de SBR richtlijnen. Er zijn drie richtlijnen te weten; SBR richtlijn A (Schade aan gebouwen), SBR richtlijn B (Hinder door trillingen in gebouwen) en SBR richtlijn C (Schade aan apparatuur).

De AuroVibe is een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van trillingsmetingen.Met de AuroVibe kunnen volledig geautomatiseerde trillingsmetingen worden verricht gedurene 24 uur per dag, op elk gewenst moment, op elke plek zonder hoofdpijn. Volledig Plug and Play, geen moeilijke software of problemen met firewalls of server instellingen. De AuroVibe maakt gebruik van moderne tri-axiale planar-shear piezoelektrische versnellingsopnemers met temperatuur monitoring en extra mems-sensor als extra controle  van de versnellingsopnemer. Met de Auro-Vibe kunnen trillingen volgens de SBR richtlijnen of andere internationale richtlijnen zeer eenvoudig, efficiënt, snel en zeer nauwkeurig worden gemeten en gemonitoord. De Auro-Vibe voldoet volledig aan de SBR richtlijn en is volledig gecertificeerd door een onafhankelijk RvA geaccrediteerd laboratorium. Dus niet alleen de sensor maar ook het volledige meetcircuit en filters! Een RvA kalibratie certificaat is het enige rechtsgeldige bewijs dat de meter voldoet aan de SBR-richtlijn en DIN-45669-1. Hieronder een impressie van het Dashboard van de AuroVibe waar de trillingsmeter kan worden ingesteld en data wordt gepresenteerd, alarmen worden aangemaakt etc.

Impressie Dashboard AuroVibe