Alarm & Notification

Auro

De AuroVibe trillingsmeter  is voorzien van een alarm module dat een waarschuwing of alarm zendt via SMS of email indien een vooraf ingestelde waarde wordt overschreden. Dit kan naar een één persoon maar ook naar een groep van personen. Tevens kan aan de alarmen een logboek worden gekoppeld zodat gecontroleerd kan worden of er ook gehandeld is op de alarmmelding en door wie. Tevens kunnen fouten of mankementen in het meetsysteem worden weergegeven. Overschrijdingen van alarmdrempels kunnen naar keuze gevisualiseerd worden via de Internet Interface zodat u direct bij het inloggen kunt zien bij welke meetpunten de waarden zijn overschreden.