Kalibratie Trillingsmeter voor SBR Richtlijn A, B of C en DIN 4150

Kalibratie

Vraag altijd naar een kalibratie certificaat van de onafhankelijk RvA-gecertificeerd laboratorium voor trillingen, liefst in procenten en niet in dB.  Ga ook niet akkoord met een certificaat van de leverancier zelf ook al staan er indrukwekkende ISO-certificaat stempels op. Het certificaat zou er ongeveer als volgt uit moeten zien. Onderstaan bewijs is in procenten. Dit is het eenvoudigste om te begrijpen. Meestal is het echter is dB's vraag in dat geval of de leverancier het voor u even terug rekent in % zodat u het eenvoudig kunt begrijpen. Ook als een bedrijf gebruik maakt van versnellingsopnmers kan het fout gaan bij lage  frequenties doordat de ICP voeding niet goed is afgestemd op de versnellingsopnemer (vaak bij standaard DAC's). Vraag dus altijd een onafhankelijk RvA kalibratie certificaat  ook bij het grote wetenschappelijk bureaus van Nederland. Controleer uw kalibratie certificaat, een afwijking van meer dan 5% resp. ca. 0,5 dB bij een willekeurige frequentie 2-100 Hz  betekent dat u niet meer voldoet aan de SBR-richtlijn c.q . de DIN 45669 eisen. Hieronder het resultaat van kalibratie in een RvA lab van de AuroVibe met SBR A filter.