Trillingsmetingen SBR A

Trillingsmetingen SBR A

Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken. Veel bouwwerken zijn niet expliciet ontworpen om trillingen op te nemen, waardoor er kans op schade bestaat. Een en ander is afhankelijk van de aard en de constructiewijze van het bouwwerk en de aard, de sterkte en de frequentie van de trillingen. Daar verificatie van de belasting op gebouwen door trillingen in relatie met het incasseringsvermogen van bouwwerken in bepaalde gevallen wenselijk is door de Stichting Bouwresearch (SBR) een richtlijn (A) opgesteld voor het meten en beoordelen van schade aan bouwwerken door trillingen.  De meet- en beoordelingsrichtlijn A, "Schade aan gebouwen" bevat richtlijnen voor het meten en beoordelen van schade aan gebouwen. De richtlijn maakt onderscheid in de constructiewijze en de staat van het bouwwerk.

Bij de AuroVibe gaat alles automatisch u krijgt volautomatisch alle dat per trillingsmeter. U kunt on-line instellen  en wijzigen welk type meting het is, welke categorie, type trilling etc. door eenvoudig op de knop van toepassing te drukken onder de grafiek. Hieronder een impressie uit het dashboard.

Dashboard impressie AuroVibe