Zeer nauwkeurige Trillingsmetingen voor Fundamenteel Onderzoek

Fundamenteel

De AuroVibe trillingsmetingen kan worden gebruikt voor fundamenteel onderzoek. Door de zeer nauwkeurige time-stamps, ingebouwde compas en zeer nauwkeurige metingen <0,1% afwijking zijn vergaande analyses mogelijk van meerdere systemen gelijktijdig in combinatie met elkaar. Hiermee kan bijvoorbeeld zeer nauwkeurig de overdracht van trillingen worden geregisteerd vanaf een trillingsbron (bijvoorbeeld een spoor of machine) via de bodem naar de fundering van een gebouw en vervolgens naar de vloer van dat gebouw. Ook kan bijvoorbeeld de bij machines de verschillende trillingspaden worden geanalyseerd. Doordat met een eenvoudige muisklik de data van verschillende meetsystemen over elkaar gelegd kan worden kan snel een trillingsanalyse worden verricht op basis waarvan maatregelen kunnen worden bepaald.

Door de zeer grote nauwkeurigheid van het meetsysteem ontstaat er ook een betrouwbare en bruikbare statistische verwerking van de meetdata. Deze laatste verwerking kan overigs volledig automatisch gebeuren in het Dashboard van de AuroVibe.

Ook het selecteren van trillingen die niet in de meetdata thuis horen is mogelijk gemaakt met een druk op de knop.