Trillingsmetingen op het opbouwen van sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden

Bij sloopwerkzaamheden kunnen zowel de SBR Richtlijn A (Schade aan Gebouwen) of SBR Richtlijn B (Hinder voor Personen in Gebouwen). Met de AuroVibe kunnen eenvoudig en zeer nauwkeurig en betrouwbaar de trillingsmetingen worden verricht voor beide richtlijnen. U bepaald zelf on-line welke meting u wilt uitvoeren en welke toetsing u wilt laten plaatsvinden met een paar simpele muisklikken.

In de SBR-richtlijn Trillingen B (Hinder voor personen)  worden bouw- en sloopwerkzaamheden geschaard onder continue of herhaald voorkomende trillingen over korte perioden. In onderstaande tabel staan de streefwaarden A1 en A2 voor de optredende maximale trillingssterkte Vmax en A3 voor het langtijdgemiddeld effectieve waarde Vper op een vloer weergegeven. De waarden gelden voor de dagperiode (07.00-19.00 uur). Voor de avond en nachtperiode gelden strengere eisen. U kunt in het Dashboard van de AuroVibe automatisch de streefwaarden voor A1 laten interpoleren voor de periode van 1 tot 78 dagen.