Trillingssensor AuroVibe

Een belangrijk nadeel van snelheidsopnemers (Geophone) die door de meeste andere fabrikanten van SBR-trillingsmeters wordt gebruikt  is dat deze opnemers een resonantie piek (= eigen opslinger frequentie van het massa-veer systeem) van ongeveer 6 tot 12 Hz. Dit is nu juist een heel belangrijk meetgebied waarin de trillingen uit de omgeving optreden en ook veel voor problemen kunnen zorgen. De normen voor deze lage frequenties zijn dan ook streng. Daarnaast vindt een fase verdraaiing plaats van het signaal. Een aantal fabrikanten claimen dat ze deze opslingering en fase verdraaiing elektronisch kunnen compenseren door middel van het inbouwen van een elektronische “handtekening “ in elke geofoon. In de praktijk is dit echter elektronisch niet correct te realiseren maar geeft slechts een onnauwkeurige oplossing voor het probleem.

Een ander nadeel is dat als de Geofoon gevoelig is voor vallen. Hierdoor kan de response van de Geofoon veranderen. Dit gegeven wordt in de praktijk vrijwel nooit gedetecteerd!

Naast de (veelal onbekende) meetfouten van de sensor/geofoon blijkt uit een praktijk onderzoek dat  tussen de verschillende meetinstrumenten tevens een meetspreiding geconstateerd is van ca. 25% waarbij de nauwkeurigheid ook nog eens 10% is.  Zie ringonderzoek van de provincie Noord-Brabant http://www.abcgeluid.nl/trillingsmeter-sbr .   

De meet onnauwkeurigheid wordt hiermee aanzienlijk. Deze spreiding in combinatie met allerlei andere systematische fouten die per definitie optreden bij metingen en voornoemde problematiek bij het gebruik van geofonen zorgen er voor dat de kans dat een verkeerde conclusie wordt getrokken te groot is zonder dat dit (in het veld) wordt onderkend.

De Auro-Vibe heeft bovenstaande problemen niet doordat gebruik wordt gemaakt van moderne tri-axiale planar-shear piezoelektrische versnellingsopnemers met temperatuur monitoring.  Deze sensor is volledig opgesloten in een volledig afgesloten roestvrijstalen behuizing en bestand tegen vallen, stoten en gooien tot 200 g. De hoogwaardige ceramiek van deze sensor garandeert een zuivere stabiele meting gedurende vele jaren met een volledig vlakke frequentie karakteristiek in het meetgebied zonder elektronische correcties en vervelende fase verdraaiingen.

Figuur 1 : Typische response van de versnellingsopnemer.

typical low frequency response, aurovibe