De AuroVibe is in te zetten in vele situatie waarbij online monitoring van trillingen gewenst is. Deze bedrijven gebruiken de AuroVibe.